Wat is beleggen

Wat is een obligatie

Als u belegt in obligaties betekent dit dat u geld uit leent aan een onderneming of overheid. Als u bijvoorbeeld obligaties koopt van de Nederlandse Staat dan leent u uw geld uit aan de Nederlandse Staat. U spreekt hierbij een termijn af. Laten we uitgaan van een obligatie voor een periode van 10 jaar. U heeft dan een overeenkomst met de Nederlandse Staat dat zij tien jaar lang over uw geld kunnen beschikken. Na afloop van de 10 jaar ontvangt u de inleg van uw obligatie retour.

Coupon rente op obligaties

In ruil voor de obligatie geeft de Nederlandse Staat u rente op de inleg. Dit noemen we coupon rente. Mocht de Nederlandse Staat failliet gaan dan bent u uw inleg kwijt. De kans hierop is niet heel groot. Daarom is de coupon rente ook relatief laag en worden obligaties over het algemeen gezien als een redelijk veilige vorm van beleggen. Afgelopen periode zijn echter de coupon rentes van landen die het financieel erg zwaar hebben gehad tijdens de crisis, zoals Grienland en Ierland in rap tempo gestegen. De hoogte van de coupon rente zegt iets over het risico. Het is feitelijk een risico verrekening van de kans dat de inleg niet wordt terug betaald. Als de coupon rentes op obligaties hoog zijn, is het risico dat de obligatie na afloop van de afgesproken termijn niet kan worden terug betaald ook groter. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de coupon rentes die worden verstrekt op een Duitse obligatie tegenover een Griekse obligatie. Het risico op een Duitse obligatie wordt lager ingeschat en daarom is de coupon rente ook lager.

Rating van obligaties

Het risico van obligaties wordt ook door externe bureaus ingeschat. Er zijn diverse ratingbureaus maar de meest toonaangevende zijn Moody’s en Standard & Poors. Hieronder een lijstje met uitleg over de ratings:
AAA betekent maximale kredietwaardigheid
AA betekent hoge kredietwaardigheid
A betekent boven gemiddelde kredietwaardigheid
BBB betekent beneden gemiddelde kredietwaardigheid
BB speculatieve kredietwaardigheid
B zeer speculatieve kredietwaardigheid
CCC Aanmerkelijk risico
CC eventueel verzuim van betaling
C uitzonderlijk speculatief
CI geen rentebetalingen meer
D verzuim van betalingen