Wat is beleggen

Rendement obligatie

Met obligaties kunt u op twee manieren rendement behalen. U ontvangt een rente op de gelden die u beschikbaar stelt. Dit wordt couponrente genoemd. Daarnaast fluctueert de koer van een obligaties waardoor u ook rendement kunt behalen. Anders dan couponrente is dit geen gegarandeerd rendement.

Couponrente op Obligatie

Als u belegt in obligaties krijgt u hier een vergoeding voor; een couponrente. Dit kan een vaste of een variabele rente zijn. De hoogte van de rente is afhankelijk van de uitgevende instantie en hangt nauw samen met de solvabiliteit van de instantie. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe hoger de vergoeding hoe groter het risico. Een obligatie heeft veelal een vaste looptijd van bijvoorbeeld 10 jaar. Na 10 jaar ontvangt u de inleg retour. Mocht de uitgevende instantie in de tussentijd failliet gaan dan bent u uw inleg kwijt. Dit risico is terug te vinden in de couponrente. Een obligatie van de overheid is over het algemeen minder riskant dan een obligatie van een bedrijf dat opereert in een sterk cyclische markt. De couponrente die u ontvangt op een obligatie van de overheid zal in dat geval ook lager zijn.

Koers van een obligatie

De koers van een obligatie wordt weergegeven in procenten. De koers kan bijvoorbeeld 105% bedragen . Dat betekent dat een obligatie met een nominale waarde van €100,- op dat moment een waarde heeft van €105,-. De koers van een obligatie hangt sterk samen met de financiële positie van de uitgevende instantie. Als het risico groter wordt, zal de markt een hogere couponrente eisen. Het is zeer waarschijnlijk dat in dat geval de koers van de obligatie zal dalen.

Risico van een obligatie

Het grootste risico van beleggen in obligatie is dat u uw inleg aan het einde van de looptijd niet terug krijgt. Mocht de uitgevende instantie in de tussentijd failliet gaan dan kunt u fluiten naar uw centen. Over het algemeen wordt een staats obligatie als zeer solide gezien. De afgelopen tijd onder druk van de economische crisis hebben we echter kunnen zien dat de couponrente van staats obligaties van bijvoorbeeld Griekenland sterk zijn opgelopen. De markt heeft in dit geval een hogere couponrente geëist omdat het risico op faillissement was opgelopen.